Meny
Meny

Hanna Wimander

Projektingenjör

Det har aldrig varit så mycket på gång i Piteå och jag är stolt över det arbete jag och mina kollegor gör, vi vill ge våra medborgare en bra service och skapa ett attraktivt och hållbart Piteå att bo, verka och leva i. Jag är en hemvändare, när jag flyttade hem till Piteå fortsatte jag arbeta på samma konsultföretag som under åren i Stockholm, men jag hade mycket kontakt med kommunen i mitt jobb och lockades av möjligheten att driva projekt från idé till verklighet och jag ville byta ut detaljerna som kommer med konsultrollen till helhetstänket som krävs inom en kommun. Som projektingenjör på enheten Trafik och projekt, Samhällsbyggnad jobbar jag med olika projekt inom främst gata och VA (vatten och avlopp), dvs jag och mina kollegor planerar och bygger gator, gång- och cykelvägar och arbetar för att gaturummet ska kännas attraktivt och tryggt. Jag projektleder ett antal projekt men mitt huvudansvar är planering, uppföljning, information och kvalitetssäkring av våra projekt. Att se det färdiga resultatet av projekten är inspirerande, att till exempel jobba med en gång- och cykelväg från projektering till utförande och färdigställande och att därefter se barnens glädje då de cyklar på den. Det bästa med mitt jobb är variationen av arbetsuppgifter och möten med invånare, kollegor, företagare och politiker.